Tag "krótkie"

Życzenia – prace pisemne

Co to takiego? To to, czego sobie ktoś życzy, pragnie. A właściwie – czego my temu komuś życzymy. I to zwykle z jakiejś konkretnej okazji. To wyraz sympatii, sygnał, że o kimś pamiętamy, że dobrze mu życzymy. W życzeniach mowa o przyszłości. Nie życzymy czegoś komuś na wczoraj, lecz mówimy o wydarzeniach, które mają się stać, wydarzyć zgodnie z naszymi pragnieniami. Życzenia mogą się też łączyć z: powinszowaniami (np. z