Tag "logika"

Myśl logicznie!

1. Czym jest zdanie z punktu widzenia logiki? Zdanie to pewne stwierdzenie, wyrażone zdaniem pojedynczym, oznajmującym, o którym można powiedzieć, czy jest prawdą, czy też nie. Zdanie w logice oznaczamy symbolem: p, q lub też r. W logice nie zajmujemy się zdaniami, które mają formę pytań, próśb czy też rozkazów. 2. Co to jest wartość logiczna zdania? Wartość logiczna mówi o tym, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 3. Jak