Tag "motyw kariera"

Blaski i cienie kariery. Rozważania na temat kolei życia wybranych bohaterów literackich i Twoje refleksje dotyczące tej kwestii.

Blaski i cienie kariery. Rozważania na temat kolei życia wybranych bohaterów literackich i Twoje refleksje dotyczące tej kwestii. Układ pracy: Refleksje wstępne. Bohaterowie wpisani w schemat „z chłopa król”. Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej. Bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta do milionera”. Refleksje końcowe.   I. Wstęp A. Żyjąc w XXI wieku, trudno nie dostrzec ogarniającej nasze społeczeństwo manii robienia kariery. Płytka egzystencja ograniczona do gromadzenia dóbr, konwersacje