Tag "motyw konfliktu pokoleń"

„Młodzi” przeciwko „starym” – odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt pokoleń literackich

„Młodzi” przeciwko „starym” – odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt pokoleń literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów w sztuce. Inne możliwe sformułowania tematu Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów. Walka klasyków z romantykami i inne znane Ci słynne spory pisarzy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.   Ramowy plan wypowiedzi Określenie problemu Omówienie kategorii pokolenia literackiego, zdefiniowanie jej. Wymienienie kilku najważniejszych pokoleń literackich. Kolejność prezentowanych