Tag "motyw książki w literaturze"

Książki i druk

Co to jest książka? Odpowiedź niby łatwa, bo na hasło książka pojawia się nam przed oczyma zespolony zestaw kartek papieru, oprawiony okładką. Gdybyśmy jednak próbowali zastanowić się nad tym głębiej, powstałoby pytanie, czy na pewno książkę należy kojarzyć z formą papierową. Zwłaszcza teraz – w dobie komputerów i Internetu. Pan Tadeusz w formie papierowej jest książką. Ale czy Pan Tadeusz zgrany na CD-ROM-ie albo w Internecie też nią będzie? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Egipcjanie

Książka – cytaty

Lektury szkolne powodują coś takiego, że młodzież czyta z płonącymi uszami to, co akurat nie znajduje się w lekturze szkolnej. I czyta czasami bardzo trudne rzeczy. Tak więc życzyłbym sobie, bym został zabroniony, wyklęty i aby poloniści co najmniej raz dziennie mówili: „Nie wolno czytać Brylla”. Ernest Bryll Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał. Kornel Makuszyński Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera