Tag "motyw winy niezawinionej"

4. Przedstaw literackie realizacje motywu winy niezawinionej

Przedstaw literackie realizacje motywu winy niezawinionej. Zacznij: Podkreśl uniwersalność i ponadczasowość motywu, zakorzeń go jednak w starożytności. Odwołaj się do roli Fatum (nieuchronnego, absolutnego, silniejszego niż bogowie, przeznaczenia) w mitologii grecko–rzymskiej. Przywołaj też biblijnego Hioba. Rozwiń: Dokonaj przeglądu tekstów z innych epok, które dotyczą motywu winy niezawinionej: Cierpienia Szekspirowskiego Hamleta, jego tragizm, wynikają z przyczyn w dużej mierze niezależnych od bohatera (zbrodnia matki i wuja, obsesja Ofelii). Tragedia ojca i filozofa w Trenach. Kafkowski proces… bez aktu oskarżenia. Człowiek