Tag "motywy średniowiecza w literaturze"

Fascynacja średniowieczem w literaturze romantyz­mu

Fascynacja średniowieczem w literaturze romantyz­mu. Odwołaj się do znanych Ci utworów. Wstęp I Romantyzm przynosi odrodzenie zainteresowania epoką średniowiecza, rycerskimi opowieściami, kultem Matki Boskiej i w ogóle kobiety, a przede wszystkim tajemniczością epoki, powrotem do baśniowości i fantastyki średniowiecznych legend. Wstęp II Po kilku wiekach, kiedy to średniowiecze zostało odrzucone i uznane za epokę ciemną i niewnoszącą nic do kultury, wieki średnie budziły zainteresowanie twórców w dobie romantyzmu. Romantycy upodobali sobie tę epokę, stała się ona