Tag "państwo"

Państwo i władza demokratyczna TEST

Władza demokratyczna   1. Wymień 3 elementy, które tworzą państwo. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Przyporządkuj różnym genezom powstania państw nazwiska ich twórców oraz krótkie charakterystyki teorii. a) Natura b) Bóg c) Bóg i człowiek     d) Umowa między społeczeństwem a władzą      e) Podbój f) Walka klas                                                         I. John Locke i Jan Jakub Rousseau …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. II. Ludwik Gumplowicz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Arystoteles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. IV. św. Tomasz z Akwinu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. V.