Tag "Piąty Anioł"

Przed nieznanym trybunałem Jana Józefa Szczepańskiego

Przed nieznanym trybunałem Ogólna charakterystyka zbioru Przed nieznanym trybunałem Jest to wydany w 1975 r. zbiór esejów filozoficznych, w których autor przygląda się rozmaitym zjawiskom i działaniom ludzi w różnych stronach świata i w różnych czasach, przy czym postacie i wydarzenia są dlań materiałem badawczym, egzemplum, które ma prowadzić do refleksji w dziedzinie etyki, moralności, rozróżniania dobra i zła i odpowiedzialności za swoje czyny. Kolejne eseje są to: W służbie