Tag "pierwiastek"

Pierwiastkowanie

Symbol  czytamy: pierwiastek n-tego stopnia z liczby z Liczbę z nazywamy liczbą podpierwiastkową lub pierwiastkowaną. Liczbę n nazywamy stopniem pierwiastka. , gdy Pierwiastek n-tego stopnia z liczby a równa się b, gdy b do potęgi n-tej jest równe a. Uwaga! Pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) dla a ≥ 0, b ≥ 0 Uwaga! Gdy nie ma zapisanego stopnia pierwiastka to wiemy, że jest to pierwiastek 2-go stopnia, czyli pierwiastek kwadratowy. Pamiętaj!