Tag "poetyzm"

POETYZM

POETYZM – jest to wyraz lub zwrot charakterystyczny dla poezji, w mowie potocznej raczej nie jest używany i wszyscy użytkownicy języka kojarzą go ze stylem artystycznym. Przykłady: purpura, kobierzec, błonie, szaty, itp.