Tag "prądy filozoficzne"

AGNOSTYCYZM

AGNOSTYCYZM – pogląd filozoficzny, głoszący, że poznanie świata i praw nim rządzących nie jest możliwe do końca. Agnostycy twierdzili, że są na świecie rzeczy i sprawy, które nie mieszczą się w nauce, i że nie należy się nimi zajmować, natomiast trzeba opracowywać tylko dostępne zmysłom zjawiska. Pogląd ten kojarzy się z filozofią pozytywizmu, jest bowiem realną odpowiedzią na pytania dotyczące zjawisk nieziemskich, tak eksponowanych w romantyzmie. Łatwo zauważyć, że ta

PRAGMATYZM

PRAGMATYZM – prąd filozoficzny końca XIX wieku, powstały w Ameryce, preferujący praktyczny sposób myślenia i działania. Pragmatyści głosili potrzebę „zbliżenia filozofii do życia”, traktowania działań ludzkich i myśli filozoficznej w sposób praktyczny, sprawdzania czy dane twierdzenia mają praktyczną przydatność. William James, twórca tego kierunku głosił, że ludzkie poznanie i nauka mają czysto praktyczny charakter.