Tag "problematyka państwa i narodu"

Twórcy oświecenia wobec spraw państwa i narodu

Twórcy oświecenia wobec spraw państwa i narodu. Zanim zaczniesz pisać Oto kilka podpowiedzi: Może nadasz swojej pracy jakiś tytuł? Albo poprzedzisz ją mottem? Odpowiednim cytatem mógłby być np. fragment Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego: Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe! […] Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie bój się zrezygnować z rozprawki, jeśli tylko masz ciekawy pomysł na inną