Tag "Ryszard Kapuściński"

Fragment 49 – SZKOŁA PISANIA

Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy i interpretacji tekstu na poziomie rozszerzonym. Fragment 49 Ryszard Kapuściński, Gdyby cała Afryka… […] Teraz Naser, lekko się uśmiechając, udzielił głosu Burgibie. Całe przemówienie Burgiby dałoby się streścić w takim zdaniu: “Jak chcecie, koledzy, to możecie być rewolucjonistami, ale muszę was ostrzec, że taka zabawa źle się kończy”. Burgiba powiedział, że Afrykę należy uwolnić od kolonializmu, ale “pod skrzydłami i auspicjami ONZ.” […] Pytania: Z jakim

Kryzys fikcji, zwycięstwo dokumentu w literaturze współczesnej

W literaturze XX wieku widoczny jest – zapoczątkowany już wcześniej – proces odchodzenia od czystych rodzajów i gatunków literackich w stronę różnego rodzaju form synkretycznych. Pisarze łączą różne konwencje stylistyczne, eksperymentują z kompozycją i językiem, rezygnują np. z fabuły (przykładem może być awangardowa forma nouveau roman). Zaciera się też samo pojęcie „literatury pięknej”, która w tradycyjnym ujęciu obejmowała teksty mające przede wszystkim funkcję estetyczną. Dziś tak rozumiana literatura miesza się z innymi typami piśmiennictwa, z wypowiedziami o charakterze informacyjnym,