Tag "Stefan Batory"

Stefan Batory

Dane personalne Imię: Stefan Ojciec: Stefan, wojewoda Siedmiogrodu Matka: Katarzyna Telegdi Obywatelstwo: węgierskie, a po koronacji – również polskie Data urodzin: 1533 Koronowany: 01.05.1576 Stan cywilny: żonaty (odważył się wziąć ślub z Anną Jagiellonką) Data śmierci: 12.12.1586 Przyczyna śmierci: prawdopodobnie niewydolność nerek (wersja o otruciu króla jest mało wiarygodna) Pochowany: katedra w Krakowie Elekcyjne spory Po ucieczce Henryka Walezego z Polski (1574) przed szlachtą i magnaterią stanął ponownie problem wyboru króla. Nową elekcję przeprowadzono już po

Polityka zagraniczna Polski w XVI/XVII w.

Polityka zagraniczna Polski w XVI/XVII W. Panowanie Stefana Batorego (1576-1586), drugiego elekcyjnego króle Polski charakteryzuje się zakończeniem reform podejmowanych w imię haseł ruchu egzekucyjnego. Szlachta wywalczyła ostatecznie oddanie w jej ręce najwyższego sądownictwa. W 1578 r. stworzono sądy apelacyjne – trybunały. W ich skład wchodzili corocznie wybierani sędziowie – deputaci. Przeprowadzono również re-formę wojskową – utworzono piechotę wybraniecką. Z każdych 20 łanów w do-brach królewskich powoływano 1 żołnierza – wybrańca.