Tag "sztuka antyczna"

W jaki sposób starożytni Grecy upiększali przedmioty codziennego użytku?

Sztuka malarska starożytnych Greków została utrwalona na wyrobach ceramicznych. Do wyrobów takich zaliczamy wszelkie naczynia gliniane, które wypalano. Pierwsze naczynia ceramiczne pochodzą z IX wieku przed naszą erą. Od XVIII wieku zaczęto nazywać je wazami. Nie były to jednak wazy dekoracyjne, ale naczynia użytkowe ozdabiane z wielką starannością. Grecy robili naczynia ceramiczne zawsze z myślą o konkretnym przeznaczeniu, a więc powstawały pojemniki na maści, na perfumy, a nawet na prochy zmarłych. Specjalne wydłużone naczynia ceramiczne o dwóch