Tag "test z angielskiego"

Sprawdź się z angielskiego

I. Uzupełnij poniższe zdania jedną z czterech podanych możliwości. Istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie, które należy zakreślić kółkiem. 1. Do not ………………………. till tomorrow what you can do today. A. take off B. put off C. put on D. take on 2. When I was younger, I was used ………………………. early. A. to get up B. getting up C. get up D. to getting up 3. I can’t imagine him

YOUR FUTURE JOB (TEST)

Have you ever thought about your future? I’m sure, you have. You may have thousands of ideas for your future job but if you’re not sure about your choice or if you still don’t know what to do, answer the questions below and check what your perfect job is. Good luck! You have some homework to do for next week. When do you do it? a. Straight away. b. During

TEST

Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachowane zostało znaczenie wypowiedzi wyjściowej. Nie zmieniaj podanych fragmentów zdań ani form wyrazów do wykorzystania.   1. My sister accused me of taking her doll. Took “You ………………………………………………… you?” said my sister. 2. That’s the longest film I have ever seen! It lasted four hours! Long I have ………………………………………………… film before! 3. A nice taxi driver drove us