Tag "test z ortografi"

Ortografia TEST

Ortografia TEST   1. Który z wyrazów nie zawiera cząstki  om? A.  k…………….ponent B.  k…………….pozytor C.  k…………….pas D.  k…………….pać się E.  k…………….binator F.  k…………….bajn 2. Jeden z podanych wyrazów: FRANCJA, FRANCUZ, FRANCUSKI powinien być pisany małą literą, ponieważ jest: A. nazwą własną B. rzeczownikiem konkretnym C. przymiotnikiem D. przysłówkiem Odp. ……………………………….. 3. Uzupełnij, wstawiając brakujące litery: a)  k……….tałt; b)  pł………tno; c)  pró…….niak; d)  wr……..bel; e)  po…….ądny. 4. Podkreśl poprawnie zapisane