Tag "twierdzenie Pitagorasa"

Twierdzenie Pitagorasa

 Twierdzenie Pitagorasa W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Zadanie W poprzek działki w kształcie trapezu poprowadzono ścieżkę. Oblicz długość ścieżki  (Wymiary na rysunku podano w metrach). Rozwiązanie: Musimy dwukrotnie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa: 1. najpierw dla trójkąta prostokątnego o bokach x, 5 i 13. Teraz układamy twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego o bokach 12, 9 i y. (Obliczyliśmy, że x = 12) y2 =