Tag "twierdzenie Talesa"

Twierdzenie Talesa

Zapamiętaj twierdzenie Talesa! Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to odcinki utworzone na ramionach tego kąta będą proporcjonalne. Które odcinki będą proporcjonalne? Sprawdź to na przykładzie! Ramiona kąta AOB przecięto równoległymi prostymi: AB i A’B’. Wynika stąd, że prawdziwe są następujące równości: Prawidłowość ta służy do rozwiązywania całej gamy zadań z geometrii.   Zadanie 1. Chłopiec wzrostu 160 cm rzuca cień długości 4 metry. Jednocześnie drzewo rzuca cień długości 37,5 metra.