Tag "układ współrzędnych"

Figury geometryczne w układzie współrzędnych

Przed egzaminem koniecznie powtórz: Zaznaczanie punktów o wskazanych współrzędnych. Swobodne odczytywanie współrzędnych punktów. Obliczanie odległości danego punktu od początku układu współrzędnych. Obliczanie odległości dwóch dowolnych punktów. Przekształcanie punktów w symetrii względem osi rzędnych, odciętych i względem początku układu.   Długość odcinka… Jeśli mamy dwa punkty o danych współrzędnych:  i  , to odległość tych punktów (długość odcinka AB) wyraża się następująco: Zwróć uwagę, że… …pozornie trudny wzór na długość odcinka jest w rzeczywistości dziecinnie prosty. Wzór