Tag "zaimki wskazujące"

Zaimki wskazujące – THIS, THAT, THESE, THOSE

Jack i Molly są na pikniku. Przy Molly stoi koszyk z kanapkami. Jack siedzi obok pudełka z pomidorami. Koszyk i kanapki są dla Molly ‘tutaj’, dla Jacka zaś ‘tam’ (nie przy nim). Jack: Could you give me that sandwich? It’s in that basket. Molly: Do you mean this sandwich here? Jack: Yes, that one. Molly: Here you are. Oh, could you give me those tomatoes over there? Jack: These? Sure, here you are. W