Tag "złoty wiek"

Dlaczego epokę renesansu polskiego nazwano „złotym wiekiem kultury polskiej”?

Nazwa ta pasuje do renesansu polskiego, gdyż podobnie jak złoty wiek starożytności odrodzenie polskie obfitowało w wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki: zarówno na polu architektury, malarstwa, muzyki, jak i literatury. Warto zaznaczyć, że początek renesansu polskiego przypada na czasy panowania rodu Jagiellonów (początek epoki datuje się na rok 1450). Wraz z żoną króla Zygmunta Starego – Boną Sforzą (czyt. Sforcą) przybywa do Polski kultura Włoch. Wśród świty królowej znajdują się uczeni, muzycy, innowacje dotyczą

Jak rozumiesz określenie: złoty wiek?

Złotym wiekiem określamy wspaniałą dawną epokę – przedział czasu, który miał miejsce w Atenach w V i IV w.p.n.e. Był to okres, w którym nastąpił ogromny rozkwit filozofii, literatury, architektury i rzeźby. W tym właśnie czasie w Atenach powstawały najgłośniejsze, najistotniejsze dzieła, a także rozkwitła demokracja ateńska. Dlatego też ten właśnie przedział historii Grecji nazywa się „złotym wiekiem”. Przenośnie jest to wiek idealny, wspaniały, etap, który ludzkość utraciła i do którego dąży, marzy o jego powrocie – najdawniejszy okres mitologicznej