Tag "życie społeczne"

Życie społeczne – TEST

Życie społeczne   1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości. a) ……………………………………………………………………………………………………………………….. b) ……………………………………………………………………………………………………………………….. c) ……………………………………………………………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne. a) potrzeby  biologiczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) potrzeby psychiczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) potrzeby społeczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji 3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne. a) socjalizacja – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..