Jak wynalezienie druku wpłynęło na rozwój nowej epoki?

Przede wszystkim przyspieszyło rozpowszechnianie się nowych myśli: humanistycznych, ekonomicznych i religijnych. Kiedy Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze wieszał swoje tezy, chciał tylko wywołać dyskusję. Nawet nie przypuszczał, że zostaną one wydrukowane i rozprowadzone w ogromnej ilości, co spowodowało rozłam religijny.

Druk znacznie ułatwił obieg informacji – zmniejszył przestrzenie i upowszechnił modę i sztukę. Ale wielka rewolucyjność wynalezienia druku nie polegała tylko na tym, że słowo pisane stało się bardziej dostępne. Wynalazek Gutenberga zmienił sposób myślenia ludzi, ich światopogląd a nawet metody wychowawcze.

Zobacz:

Książki i druk