Kiedy napisać „i”a kiedy „j”?

 • Pisz i na początku wyrazów przed spółgłoską
  • igła, impreza, indyk, ikona, internat, interes, Irena
 • Pisz j (przed samogłoską) na początku wyrazów w połączeniach: ja, je, jo, jó, ju, ję, ją
  • ja, je, jo jazda, jarzębina, jezioro, jemioła, jeżyna, jodła, jogurt
  • jó, ju  Józef, jutro, jutrzenka, Justyna
  • ję, ją – język, Jędrzej, jądro, jąkała
 • Pisz j po samogłoskach w tych samych połączeniach co wyżej
  • nadzieja, bajeczka, zając, pajęczyna, pojutrze, kojot
 • Pisz samo j po samogłoskach:
  • kraj, rój, zejść, bajka, zajście, bój, krój, pejzaż
   Uwaga: Po samogłosce nigdy nie pisz ij:

    • po kolei,
    • sami swoi,
    • nie ma nadziei
 • Ale pisz i po samogłosce w wyrazach:

  • boisko, moim, nadziei, stoimy
 • Pisz i po spółgłosce i następującej po i spółgłosce lub samogłosce:
  • kiosk, biuro, miasto, wiara, tiara, miara, kierunek, miernik
   Uwaga:
  • Po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę nad-, ob-, od-, pod-, w-, a także po cząstce zd- piszemy j.
   zająć, przejąć, przejść, zejść, wejść, przejrzeć, obejrzeć, zajrzeć, zdjąć, zdjęcie 

Po spółgłoskach c, s, z piszemy i lub j, a mianowicie:

 • gdy słyszymy „ć”, „ś”, „ź”, piszemy i:
  • „ć”bocian, życie, poczucie
  • „ś” siano, osika, sierp, siew
  • „ź”ziarno, poziomka, zimno, zima
 • gdy słyszymy „cj”, „sj”, „zj”, piszemy j:
  • „cj” – stacja, nacja, opcja, racja
  • „sj” Rosja, pensja
  • „zj”poezja, zjawa.

Po innych spółgłoskach pisze się stale i:

 • b biały, biuro, Arabia,  
 • d – dialog, dialektyka, diament, dieta, adiunkt, adiutant,
 • f – fiołek, fiasko,’ofiara,  
 • g – giaur, giąć, regionalizm, legion, Norwegia
 • h – hieroglify, hipokryzja,  
 • k – kiełbasa, kiermasz, kieszeń, kiosk, kierat, Kielce,
 • l – listopad, liceum, foliał,  
 • m – miasto, miód, miazmat, premiera, chemia, ziemia,
 • n – miniatura, linia, mania,  
 • p – piasek, pion, pietyzm, opieka, kopia, popiół
 • r – historia, bariera, kurier,  
 • t – tiul, portiera, portier. sympatia, partia
 • w – wiosło, wiadukt, kwiat, awionetka, szałwia 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zasady polskiej ortografii

Ortografia

Ortografia TEST