• Ballada jest gatunkiem spokrewnionym z sielanką, wywodzi się z literatury ludowej – z podań, opowieści i wierzeń ludu.
 • Ballada zawsze zawiera dramatyczną fabułę, opowiada o wydarzeniach niezwykłych, tajemniczych i o fantastycznych postaciach.
 • Charakteryzują zatem ten gatunek: uczuciowość, tajemniczość, fantastyka.
 • O przynależności ballady do rodzaju literackiego możemy powiedzieć, że jest to utwór epicko-liryczny.
  • Owszem: wersowo-rymowy układ, obrazowanie poetyckie, nastrojowość, liryzm, czasem subiektywizm narracji sugerują przynależność tego gatunku do liryki.
  • Lecz fabuła, postacie, tło akcji, opis – to elementy epickie, charakterystyczne dla ballady. Dlatego jest ballada gatunkiem liryczno-epickim.

Ballady romantyków niemieckich:

 • Króla Olch Goethego (zderzenie dwóch wizji świata – realistycznej i fantastycznej).
 • Rękawiczkę Schillera (opartą o baśniowy motyw turnieju).

W poezji współczesnej

kontynuatorami gatunku, w swoim własnym, oryginalnym wydaniu okażą się:

 • Krzysztof Kamil Baczyński (jego ballady wypełnione są światem apokalipsy wojennej, a zarazem próbą odrealnienia tego świata – np. Ballada o rzece);
 • Miron Białoszewski – (z upodobaniem wykorzysta balladę podwórkową, do wprowadzenia kultury przedmieść do swojej poezji, zwanej też poezją rupieci);
 • Stanisław Grochowiak (użyje z kolei gatunku ballady do poezji turpistycznej).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej?

„Romantyczność” – programowa ballada polskiego romantyzmu

Spotkanie 10. Romantyczne spotkanie z balladą. Poezja Goethego.

Określ powieść poetycką jako gatunek literacki