Abstrakcjonizm pojawił się w sztukach plastycznych w XX wieku. Sztuka abstrakcyjna nic nie przedstawia, jest wyrazem zamysłu artysty, jego trudnych do odczytania wyobrażeń i uczuć. Operuje linią, kolorem, bryłą, płaszczyzną. Do kierunków abstrakcyjnych można zaliczyć wiele dzieł kubistycznych, dadaistycznych i surrealistycznych.

Przedstawiciele w sztuce:

  • Arshile Gorky, Hans Arp, Georges Braque.

W latach 20. w Polsce działała w Warszawie awangardowa grupa artystyczna Blok, skupiająca wielu artystów abstrakcjonistów. Należeli do niej:

  • Henryk Berlewi (geometryczne kompozycje abstrakcyjne i dzieła realizowane według tzw. teorii mechanofaktury),
  • Mieczysław Szczuka (nowoczesna grafika użytkowa, fotomontaże, układ graficzny czasopisma Blok, projekty architektoniczne),
  • Henryk Stażewski (jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce),
  • Katarzyna Kobro (rzeźby, kompozycje przestrzenne oraz akty bliskie abstrakcji) i jej mąż Władysław Strzemiński (malarskie kompozycje abstrakcyjne).