ANTYTEZA – inaczej jest to przeciwstawienie, zestawienie w wypowiedzi dwóch przeciwstawnych znaczeniowo członów wypowiedzi, np. zdań. Figura retoryczna, jaką jest antyteza była szczególnie modna w poezji barokowej, w której znajdujemy nagromadzenie antytez. Np.

  • Ty jednak milczysz, a mój język kwili,
  • Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze
  • Tyś jak lód, a jam w piekielnej śrzeżodze
    (J. A. Morsztyn Do trupa)

Wyraźnie poeta przeciwstawia swoje „Ja”, określone przez dźwięk, cierpienie, gorąco, lirycznemu któremu przypisuje milczenie, brak czucia, lód.