Antyteza – od gr. antithesis – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo członów wypowiedzi (najczęściej zdania). Ich kontrast znaczeniowy zostaje zwykle uwydatniony dzięki podobieństwu składniowemu i rytmicznemu obu segmentów oraz dzięki pojawiającym się w nich słowom o przeciwstawnych znaczeniach (antonimy).
Przykład:

  • „Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć”;
  • Jan Andrzej Morsztyn: Do trupa (\
    „Ty jednak milczysz, a mój język kwili, (…)
    Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości”.