ARCHAIZM – wyraz dawny, dziś już nie używany, pochodzący z minionej epoki historycznej.

  • Może to być np. archaizm leksykalny, czyli dawne słowo: kmieć, waćpanna.
  • Inny to archaizm rzeczowy (dany przedmiot już wyszedł z użytku) np. socha.
  • Archaizm składniowy to dawna budowa zdania, fleksyjny to dawna odmiana. np. czas typu: chciał był zobaczyć.