Arché to początek, przyczyna, pierwsza zasada rządząca światem – materia, z której powstał i dzięki której nadal istnieje. Arche to główny cel poszukiwań pierwszych „zawodowych” myślicieli, jońskich filozofów przyrody.

Arche według

  • Talesa z Miletu to woda;
  • Anaksymenesa to powietrze;
  • Heraklita to ogień;
  • Ksenofanesa to ziemia