Czasem pisarz czy poeta ma ochotę podzielić się ze swymi czytelnikami własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Umieszcza wtedy w dziele literackim wątki autobiograficzne – wybrane elementy swojej biografii. Najsłynniejszą poetycko-muzyczną autobiografią lat 80. stał się szlagier wykonywany przez Perfect. Nie było prywatki bez Autobiografii: „Miałem 10 lat…”

Wątki autobiograficzne znajdziecie w wielu utworach, m.in.:

  • w elegii VII Klemensa Janickiego (O sobie samym do potomności),
  • w utworach Jana Kochanowskiego (życie w Czarnolesie, codzienne radości i smutki, śmierć dwóch córek),
  • utworach romantycznych (Dziady, Nie-Boska komedia, Beniowski),
  • w powieści Witkacego 622 upadki Bunga,
  • w pamiętnikach i dziennikach (Żeromskiego, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Gombrowicza, Białoszewskiego),
  • w powieści Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu.