BERGSONIZM – termin pochodzi od nazwiska Henri Bergsona. Na przełomie XIX i XX w. zdobył sobie dużą popularność kierunek ukształtowany pod wpływem myśli tego filozofa, zwany właśnie bergsonizmem. Jest to filozofia życia, wolności, energii, aktywności człowieka.

Łatwo zapamiętać ją, wyjaśniając sobie dwa założenia:

  • intuicjonizm – Bergson głosił, że tylko za pomocą intuicji można pojąć świat, bez doświadczeń, bez racjonalnego rozumu,
  • élan vital – czyli koncepcja głosząca, że w człowieku tkwią wewnętrzne siły życia, pęd życiowy, energia witalna, której nie należy więzić, lecz poddać się dynamice istnienia.