BEZCZAS HISTORYCZNY – termin taki pojawia się np. przy analizie Chłopów Stanisława Reymonta i, innymi słowy, oznacza brak dokładnego, wyraźnego określenia czasu akcji. Można powiedzieć także, że jest to brak konkretyzacji czasowej – określenia konkretnej daty wydarzeń. Chwyt taki pozwala autorowi stworzyć wrażenie ponadczasowości, uniwersalnego, a nie historycznego wymiaru dzieła. Podobna sytuacja występuje w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, gdzie autor przedstawia rewolucję abstrakcyjną, bez określenia jej daty. Innym przykładem braku konkretyzacji czasowej może być Proces Franca Kafki. W przypadku Chłopów można poszukiwać osadzenia historycznego akcji, np. śladem jest powstańcza przeszłość Kuby, lecz jest to ślad znikomy, natomiast wyeksponowana została odwieczna cykliczność pór roku.