Biblia – z gr. bíblos – zwój papirusowy, księga, biblia to liczba mnoga – księgi. Ogólnym mianem Biblia nazywamy zbiór ksiąg uznawanych przez wyznawców judaizmu i chrześcijan za natchnione przez Boga, czyli świętą księgę. Tytuł tradycyjny: Pis­mo święte.

  • Wulgata – z łac. vulgata – rozpowszechniona. Łacińskie tłumaczenie Biblii dokonane przez św. Hieronima, ukończone około 405 r. Ta wersja Pisma Świętego obowiązywała aż do Soboru Watykańskiego II (1962-1965).
  • Biblia Jakuba Wujka – najsłynniejsze i najpopularniejsze tłumaczenie na język polski – 1593 r.
  • Biblia Królowej Zofii – pierwsze polskie tłumaczenie Biblii – XV w.
  • Biblia Tysiąclecia – najważniejsze tłumaczenie dwudziestowieczne.