DANSE MACABRE – oznacza dosłownie „taniec śmierci”. Jest to jeden z głównych motywów sztuki średniowiecznej, obecny na malowidłach i drzeworytach a także w literaturze. Dance macabre prezentuje ideę wszechobecności śmierci, jej egalitaryzm, i sprawiedliwość – śmierć nie oszczędza bowiem nikogo, bez względu na stan, majątek czy urodę. Śmierć tańcząca jako osoba – obrazowana jest różnie, we wczesnej fazie jako rozkładające się zwłoki, potem jako nagi szkielet, który „zaprasza do tańca” przedstawicieli różnych stanów i zawodów: papieża, cesarza, kardynałów, prałatów, w końcu chłopów. Przykładem średniowiecznego utworu, zawierającego motyw dance macabre jest Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – zabytek polskiej poezji średniowiecznej.