DIALOG – najogólniej rzecz biorąc, dialog to po prostu rozmowa, w której uczestniczą co najmniej dwie osoby. Dialogiem nazywamy także gatunek literacki, popularny w średniowieczu i w renesansie, chociaż znany już w starożytności. W dialogu postacie prowadzą dysputę, prezentują odmienne poglądy, odpowiadają na argumenty swoich rozmówców. Jest to zatem gatunek, który stwarza rodzaj sytuacji dramatycznej, można by taki dialog umiejscowić na scenie. Nie ma w nim jednak wydarzeń i nie były dialogi przeznaczone do tego celu.

Dialogiem jest średniowieczna Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem Mikołaja Reja.