Dystych – strofa dwuwersowa z układem rymów parzystych aa, bb, cc.