FILOZOFIA GENEZYJSKA – konieczna do interpretacji i zrozumienia poezji genezyjskiej Juliusza Słowackiego, który jest właśnie twórcą filozofa genezyjskiej, zawartej w traktacie Genezis z Ducha. Słowacki zakłada duchową istotę wszelkiego istnienia – czyli, że istotny i prawdziwy jest tylko duch, a materia – to tylko owoc działań ducha, materialna forma. Aby się doskonalić, osiągnąć nowe stopnie postępu, duch musi rozbić starą formę, złożyć z niej bolesną ofiarę – stąd odwieczny konflikt między duchem a formą materialną. W myśl filozofii genezyjskiej: śmierć – jest zmianą formy i doskonaleniem się ducha. Rewolucja jest także zmianą formy i osiągnięciem wyższego stopnia rozwoju. Słynny wiersz pt. Uspokojenie daje właśnie obraz rewolucji, widzianej przez pryzmat filozofii genezyjskiej.