FRANCISZKANIZM – system filozoficzny, wywodzący się od nauki głoszonej przez św. Franciszka z Asyżu (epoka średniowieczna). Główne założenia św. Franciszka to: miłość do całego świata, wszystkich istot żyjących, ptaków i roślin (słynne są jego kazania do ryb i ptaków). Głosił św. Franciszek ideę ubóstwa i wolności człowieka ubogiego. Był przeciwnikiem ascezy, którą nazwał „dręczeniem brata-ciała”. Nazywany jest też „świętym poetów i poetą świętych”.

Piękny utwór literacki pt. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu zawiera 53 opowieści („kwiatki”) o czynach dokonanych przez św. Franciszka i jego zakon wędrownych mnichów. Istnieje wiele późniejszych nawiązań w literaturze i sztuce, które odwołują się do idei św. Franciszka i głoszą franciszkanizm.