GOTYCYZM – tendencje 60. lat XVIII wieku, które „powracały” go gotyku, upatrując w tym stylu walory estetyczne, dotąd lekceważone. Można powiedzieć, że jest to „moda na gotyk”, wykorzystująca jego elementy i atmosferę w architekturze, sztuce uprawiania ogrodów a także w literaturze. Tu przykładem może być tzw. powieść gotycka, której akcja, pełna grozy i tajemnic rozgrywa się zwykle w ponurym zamczysku, w „gotyckiej atmosferze”, a także cała tendencja w literaturze epoki romantyzmu.