KOLUMBOWIE – młodzi poeci doby wojny i okupacji, nazywani tak dzisiaj przez badaczy literatury współczesnej. Kolumbami nazywamy urodzonych ok. 1920 roku: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (zginął w powstaniu warszawskim 1944, wraz z młodziutką żoną Barbarą), Tadeusza Gajcego (zginął w powstaniu 1944), Andrzeja Trzebińskiego (rozstrzelany przez hitlerowców w 1943 roku), Władysława Bojarskiego (zastrzelony podczas akcji składania wieńca pod pomnikiem Kopernika w 1943 roku), Zdzisława Stroińskiego (zginął w powstaniu w 1944 roku).

Nazwa pochodzi od tytułu głośnej powieści Romana Bratnego pt. Kolumbowie – rocznik 20, traktującej o powstaniu warszawskim. Inne nazwy tego pokolenia to „poeci czynu”, „poeci-tyrteusze”, „pokolenie tragiczne”, gdyż poświęcili walce swoją młodość, połączyli głoszone ideały i czyny, brali udział w walce o ojczyznę.