Kompozycja otwarta – mianem kompozycji dzieła literackiego określa się sposób ukształtowania utworu, jego budowę i powiązanie takich elementów jak: świat przedstawiony, akcja, postacie, chronologia itp.

  • Kompozycja otwarta istnieje wówczas, gdy związki pomiędzy poszczególnymi elementami akcji ulegają zatarciu, kolejne wydarzenia nie wynikają z siebie, istnieją między nimi luki, świat przedstawiony wydaje się fragmentaryczny, a zakończenie nie jest jednoznaczne. Kompozycja otwarta jest cechą typową dla dramatu romantycznego – przykładem może być Kordian, np.: zupełnie nie ma powiązania między jego pobytem u papieża a monologiem na Mont Blanc, nie wiadomo, czy stracono go w ostatniej scenie (chyba nie) i co było dalej.

Kompozycja zamknięta jest cechą utworów klasycznych – świat w nich jest uporządkowany, wydarzenia wynikają z siebie i motywują się wzajemnie, nie da się nic z tej struktury ująć ani nic dodać.