LUDOWOŚĆ – cecha typowa dla literatury epoki romantyzmu, lecz również postulowana w programach literackich epok późniejszych. Ludowość literatury polega na:

  • zwrocie do motywów ludowych – np. tematy utworów zaczerpnięte są z ludowych opowiadań,
  • wykorzystaniu i propagowaniu ludowych gatunków literackich – np. ballada,
  • ukazywaniu świata oczami bohatera ludowego, czyli np. interpretowanie zjawisk wg wierzeń ludowych i ludowej moralności.