MESMERYZM – modna w XIX wieku teoria, przywołana przez Aleksandra Fredrę w Ślubach panieńskich, jako jedna z definicji miłości. Koncepcja ta opiera się o pomysł, że na świecie istnieje „uniwersalny fluid”, który emanowany jest przez człowieka i jako „substancja” oddziałuje na drugą istotę. Twórcą tej teorii był Mesmer, lekarz, który zdobył sobie wielu zwolenników. Inaczej zwano mesmeryzm „magnetyzmem” lub „przyrodzoną skłonnością serc”. W późniejszym czasie skrytykowano i obalono koncepcję rzekomego fluidu i „przyciągania się” za jego sprawą dwóch istot. Tym niemniej pełny tytuł utworu Fredry brzmi: Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca i wyraża ideę twórcy, że tylko uczucie może prawdziwie połączyć dwoje ludzi.