Metonimia (zamiennia) – rodzaj metafory. Nazwa przedmiotu lub zjawiska zostaje zastąpiona przez nazwę innego, będącego z nim w ścisłym związku.

  • „zginął od kuli”,
  • „śmierć w ampułce”,
  • „słuchać Mozarta”,
  • „sala gwizdała”.