MIT – jest to „opowieść – własność” danej społeczności, opowieść, która nie jest jednorazowa, lecz przekazywana z pokolenia na pokolenie, organizuje i wyraża wierzenia tej społeczności, zwłaszcza oddaje wyobrażenia początków istnienia ziemi, powstawania kosmosu, człowieka, bogów i ludzi. Treść mitów tkwi w świadomości każdego człowieka należącego do danego społeczeństwa, w pewnym sensie określa jego światopogląd i mentalność. Każda kultura ma swoje mity – szczególnie rozwinięta jest mitologia starożytnych, którą my, współcześni traktujemy jak opowieści literackie, coś między baśnią a legendą. Należy zaznaczyć, że istnieje tak – że inne znaczenie mitu – używamy tego słowa następująco: „człowiek – mit”, albo „stworzono mit silnego człowieka”. W tym wypadku mit funkcjonuje w mowie potocznej – jako określenie pewnego utrwalonego wzoru lub motywu, oddziałującego na wielu ludzi.