NEOROMANTYZM– jedna z nazw epoki Młodej Polski, obok → dekadentyzmu, → modernizmu, → symbolizmu. Jest to nazwa, która podkreśla i eksponuje związek tej epoki z romantyzmem. Obserwując literaturę modernizmu, rzeczywiście można takie „pokrewieństwo” obu okresów udowodnić. Nawiązanie twórców Młodej Polski do romantyzmu przejawia się w:

  • zainteresowaniu twórczością i uznaniu za „wieszczów” Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego,
  • nawiązaniu do centralnych motywów tematycznych, podejmowanych przez romantyzm: np. sprawa narodowo-wyzwoleńcza czy kwestie związane z rangą poezji,
  • na „odkryciu” i rozpropagowaniu twórczości Cypriana Kamila Norwida, który był poetą nieznanym aż do lat 1901-1907, kiedy to Miriam (Zenon Przesmycki) opublikował a także opracował i właściwie ocalił od zapomnienia utwory poety.