Nouveau roman – tzw. ,,nowa powieść”, to nowatorska koncepcja powieści. Nowa powieść jest pomysłem lat 50-60 ubiegłego wieku, a zrodziła się we Francji. Inaczej: powieść awangardowa albo nawet antypowieść. ,,Anty” – bo zaprzecza normom tradycyjnej powieści. Nie ma w niej klasycznych powiązań przyczyny i skutku, komentarza, przepełniona jest absurdalnymi i groteskowymi wydarzeniami. Świat, który przedstawia, to świat przefiltrowany przez spojrzenie bohatera. Patrzymy jego oczyma, jego wyobraźnią, czasem przez sen. Natomiast bohater dopiero poznaje, bada rzeczywistość. Zaznaczmy, że Ferdydurke Witolda Gombrowicza, choć jeszcze przedwojenna, w swojej kompozycji zawiera wiele cech nouveau-roman.

Cechy nouveau roman:

  • Młody bohater ,,w trakcie dojrzewania”.
  • Świat widziany oczyma głównego bohatera.
  • Groteska, absurd, parodia jako zasady budujące sceny fabularne (czasem brak fabuły)
  • Brak zasady przyczyny skutku w toku wydarzeń.
  • Bohater jest niejako narzędziem eksperymentu: bada świat, poszukuje prawdy.